Filia Łomianki
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Windykacja należności pieniężnych

W imieniu naszych Klientów dochodzimy roszczeń pieniężnych w postępowaniach nakazowych, upominawczym, w tym – w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kierujemy sprawę do komorników, celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego również doradzamy Klientowi i dbamy o jego interesy.

W trakcie postępowania przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Klient formalnie wygrałby sprawę, ale nie miałby możliwości skutecznie wyegzekwować swojego roszczenia.