Filia Łomianki
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Obrona

Sprawy karne są jednymi z ciekawszych elementów pracy adwokata. Każda sprawa jest inna, a przygotowanie do niej polega przede wszystkim na szczegółowym zapoznaniu się z materiałem dowodowym, jego analizie i ustaleniu ew. sprzeczności i braków. Każdy stan faktyczny należy odnieść do przepisów, co do których również zdarza się, że występuje kilka odmiennych interpretacji, niemniej nie są to sprawy tak rozbudowane prawnie jak bywają sprawy cywilne.

Najważniejsze z punktu widzenia skutecznej obrony to kontakt z adwokatem na jak najwcześniejszym etapie sprawy. Zdarza się bowiem, że nieznajomość prawa i praktyki organów postępowania przygotowawczego finalnie szkodzi podejrzanemu czy oskarżonemu. Niekiedy sami podejrzani nieświadomie przyczyniają się do niekorzystnego dla nich wyniku dochodzenia lub śledztwa, ponieważ nie są w stanie przekazać organom okoliczności naprawdę istotnych w danej sprawie lub nie potrafią przejrzyście i zrozumiale opisać danego zdarzenia.

Moment otrzymania odpisu aktu oskarżenia niekiedy jest pierwszym momentem, w którym oskarżony zaczyna myśleć o skorzystaniu z pomocy adwokata, podczas gdy o taką pomoc powinien zgłosić się już na etapie postępowania przygotowawczego.