Filia Łomianki
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje zgodnie z art. 925 k.c. w momencie otwarcia spadku. Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Opisane sformułowanie oznacza, że już od momentu śmierci określone osoby stają się uprawnionymi do spadku.

Oczywiście samo dysponowanie aktem zgonu spadkobiercy nie jest wystarczające dla wylegitymowania się w stosunku do innych osób i instytucji, co do posiadania statusu spadkobiercy.  W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie stosownego postępowania w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego tytuł do spadku, przy czym spadkobiercy mogą wybrać  w tym zakresie dwie drogi tj. sądową lub notarialną.

Warto w tym miejscu wskazać, że skorzystanie z możliwości uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe jedynie w sytuacji zgodności między wszystkimi spadkobiercami ponieważ ich osobista obecność u czyniącego notariusza jest konieczna.
W wypadku jakiegokolwiek sporu między spadkobiercami lub niemożności stawienie się któregokolwiek z nich u notariusza konieczne jest wystąpienie na drogę sądową.

Sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku może mieć bardzo różny przebieg, co uzależnione jest przede wszystkim od tego czy dochodzi do dziedziczenia ustawowego czy testamentowego. Najbardziej skomplikowane są takie postępowania, w których zostanie ujawnionych kilka testamentów w tym zawierających oświadczenie o wydziedziczeniu. W takim wypadku konieczne jest zbadanie wzajemnych relacji wszystkich testamentów, a także jeśli podnoszone są zarzuty co do zdolności testowania czy skuteczności wydziedziczenia niezbędne jest rozstrzygnięcie ich zasadności. W wypadku testamentów zawierających rozrządzenia dotyczące konkretnych przedmiotów spadkowych najczęściej konieczne jest powołanie biegłego z zakresu szacowania danego rodzaju przedmiotów w celu ustalenia jakie udziały w spadku przysługują każdemu ze spadkobierców.

Oferujemy Państwu pełną obsługę we wszelkich kwestiach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, w tym w postępowaniach wymagających badania prawdziwości testamentu, zdolności testowania czy skuteczności testowania. Pragniemy wskazać, że zarzuty dotyczące zdolności testowania, prawdziwości testamentu czy zasadności wydziedziczenia mogą zostać skutecznie podniesione jedynie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i stąd konieczne jest wówczas odpowiednie przedstawienie swoich twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Sąd w takich sprawach ma co prawda obowiązek działania z urzędu w celu ustalenia, kto odziedziczył spadek, ale bez informacji od stron i właściwych dowodów wiele okoliczności może pozostać nieodkrytych.